0

Matti Numminen utnämnd till verksamhetsledare för Avate

Avates färska val av verksamhetsledare hjälper också de centrala aktörerna inom branschen att dra nytta av framgången för finländsk film och tv-drama som växer kraftigt och internationaliseras.

Matti Numminen. Foto (c) Pasi Vähänen.

Styrelsen för Audiovisuaalisen alan tekijät ry har valt FM Matti Numminen till ny verksamhetsledare för förbundet. Han började sin tjänst 5.10.2022. Avate är en gemensam takorganisation grundad 2019 för Skådespelarförbundet, Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry och Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf (SUNKLO), vars syfte är att övervaka de yrkesmässiga, upphovsrättsliga, ekonomiska och konstnärliga intressena för sina medlemsorganisationers medlemmar. Numminen är Avates första verksamhetsledare på heltid. 

“Vi sökte en verksamhetsledare som självständigt kan utveckla Avates verksamhet och nå de uppställda målen i samarbete med våra medlemsorganisationer. Matti övertygade oss med sitt aktiva och samtalande sätt, som vi tror kommer leda till en mer övergripande utveckling inom av-branschen. Som ny takorganisation är det viktigt för oss att vi härnäst kan staka ut vår vision till konkreta åtgärder. Enligt vad Matti har visat i tidigare uppgifter har han utmärkta färdigheter för denna viktiga och utmanande uppgift,” motiverar Karoliina Vanne, Avates ordförande, valet av verksamhetsledare.

Genom Numminen får Avate en dynamisk och modig verksamhetsledare som kan främja intressena för de mest centrala aktörerna inom av-branschen, som växer och utvecklas kraftigt. I Numminens tidigare uppdrag har det varit kännetecknande att han snabbt tar kontrollen över nya situationer som också kan vara utmanande samt att han utvecklar verksamhetsförutsättningarna för kulturen och konsten. Sedan 2015 har han arbetat i ledande uppgifter inom kultursektorn vid Riihimäen Teatteri, Tanssin talo och Suomen Kirjailijaliitto. 

“För mig är det viktigt att göra nya öppningar och utveckla befintliga verksamhetssätt i en mer hållbar riktning. I Avates ledning får jag utvidga mitt eget kunnande och utnyttja den erfarenhet jag samlat i tidigare arbetsuppgifter. För att stödja utvecklingen och tillväxten inom av-branschen behövs det ett starkt samarbete mellan aktörerna inom branschen, så att utövarnas ställning kan förbättras och så att till exempel praxis angående avtal om arbetsvillkor kan utvecklas,” konstaterar Matti Numminen. Av-branschen har vuxit med 48 % under åren 2016–2021. Under denna tid har affärsverksamheten fördubblats. I Finland har tillväxten påskyndats bland annat genom produktionsincitament inom av-branschen. År 2022 fördubblades incitamentet jämfört med föregående år och var redan 17 miljoner euro detta år.

De största utmaningarna för den snabbt växande branschen bristen på avtal om allmänna arbetsvillkor samt att övervakningen och förvaltningen av upphovsrättigheterna för de centrala utövarna inte är transparent. “Jag vill för min del vara med och säkerställa att den finländska filmen och tv-drama kan vara framgångsrika även i framtiden, samtidigt som jag ser ombesörjer de centrala utövarnas rättigheter. Skådespelare, regissörer och manusförfattare måste kunna leva på sitt arbete, och även de ska åtnjuta upphovsrättsskydd för sina verk,” sammanfattar Numminen.

Mer information och intervjuförfrågningar:

Matti Numminen, matti.numminen@avate.fi, 050 467 0276

Karoliina Vanne, karoliina.vanne@gmail.com, 050 587 4079

Matti Numminens LinkedIn-profil: www.linkedin.com/in/matti-numminen-he-his-b4361511/

www.avate.fi

Audiovisuaalisen alan tekijät ry

Fredriksgatan 29 A, 3 vån.

00120 Helsingfors

Twitter: Avate_ry

Instagram: audiovisuaalisen_alan_tekijat

Facebook: Avate ry

Vastaa