Avaten hallitusohjelmatavoitteet 2023

Tunnistetaan tekijänoikeudet keskeisenä osana kestävää elinkeinoa

Käsikirjoittajien, näyttelijöiden ja ohjaajien oikeus oikeasuhtaiseen tekijänoikeuskorvaukseen tulee turvata käyttötavasta riippumatta.

Tekijöiden alisteista neuvotteluasemaa tulee helpottaa kollektiivista sopimista ja hallinnointia edistämällä.

Kasvusopimuksella aitoon vuorovaikutukseen

Audiovisuaalisen alan kasvusopimuksen tilannehuone-toimintamalli pitää ottaa käyttöön ja rahoittaa jatkuvana toimintamallina.

Tilannehuoneeseen tulee taata tekijöiden riittävä edustus.

Vahvistetaan Ylen vastuuta kotimaisesta draamasta

Yle-lakia tulee muuttaa, jotta Ylen vastuu kotimaisen draaman taloudellisten resurssien, toimintakulttuurin kehittämisen ja tarjonnan määrästä vahvistuu.

Nostetaan kulttuurin osuus yhteen prosenttiin valtion budjetista

ja elokuvasäätiön rahoitus pohjoismaiselle tasolle. Esimerkiksi Tanskan elokuvainstituutin tukibudjetti on kolminkertainen suomalaiseen verrattuna.


Avate Audiovisuaalisen alan tekijät ry on käsikirjoittajien, näyttelijöiden ja ohjaajien tekijänoikeusjärjestö.

Vastaa