Tekijänoikeuslain muutos hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi täysistunnossaan 27.2.2023 lain tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta. Hyväksytyllä lailla saatetaan voimaan EU-direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Lakimuutos parantaa selkeästi keskeisten audiovisuaalisen alan tekijöiden tekijänoikeuksia.

Lain uudistamista on valmisteltu jo vuodesta 2019. Valmisteluprosessi on ollut pitkä ja vaiheikas. Sitä ovat haastaneet eri tahojen risteävät intressit ja lopulliseen lainsäädäntöön kohdistuvat odotukset. Aivan loppumetreillä Euroopan komissio haastoi Suomen oikeuteen, koska direktiivin soveltaminen kansallisessa lainsäädännössä myöhästyi säädetystä aikataulusta. Lain käsittelyn siirtyminen seuraavan hallituksen vastuulle oli olemassa oleva riski, tällöin prosessi olisi jouduttu aloittamaan kokonaan uudelleen. Käsikirjoittajien, näyttelijöiden ja ohjaajien, sekä muiden tekijöiden onneksi lakiuudistus hyväksyttiin kuluneen vaalikauden kalkkiviivoilla.

Suomalaisten audiovisuaalisen alan tekijöiden tilanne on ollut pohjoismaisessa vertailussa verrattain heikko. Tekijänoikeudet voivat olla audiovisuaalisen alan tekijöille keskeisin ansaintakeino. Televisio-ohjelmia ja elokuvia tekevät käsikirjoittajat, näyttelijät ja ohjaajat saavat joko osan tai koko ansionsa tekijänoikeuskorvauksina. Mitä selkeämmin oikeudet korvauksiin on määritelty, sitä helpompaa myös teosten hyödyntäminen ja käyttäminen on. Tätä EU-direktiivi osaltaan kirkasti ja yhtenäisti samalla eurooppalaisia käytäntöjä.

Hyväksytty lakimuutos tuo tekijöille mahdollisuuden saada korvausta edelleen lähettämisestä. Suomi on ollut Italian ja Bulgarian lisäksi ainoa EU-maa, jossa tätä korvausta ei ole maksettu, paitsi ulkomaalaisista kanavasisällöistä vastavuoroisuussopimuksiin perustuen. Edelleen lähettämisellä tarkoitetaan alkuperäisen lähetyssignaalin lähettämistä esimerkiksi kaapeliverkkoon. Kaapelioperaattorit laskuttavat käyttäjiltään tästä mahdollisuudesta, mutta eivät ole korvanneet käyttöä edelleen lähetettävien sisältöjen tekijöille. Lakimuutoksen vuoksi käyttöä on jatkossa mahdollista kollektiivisesti lisensioida ja tekijät voivat saada siitä korvauksensa.

Edelleen lähettämisen lisäksi lakimuutoksessa on kirjaus tekijöiden oikeudesta asianmukaiseen ja oikeasuhtaiseen korvaukseen, kun tekijä luovuttaa yksinoikeuden tai myöntää yksinomaisen käyttöluvan teoksen hyödyntämiseen. Tämä selkeyttää tekijöiden oikeutta korvauksiin teostensa käytöstä. Jatkossa tekijöiden tulee myös saada teostensa käytöstä raportti vähintään vuosittain. Ajantasaiset, merkitykselliset ja kattavat tiedot teoksen hyödyntämisestä on annettava, kun teoksen käytöstä on saatu tuloja tai korvaus riippuu teoksen käytön laajuudesta. Avatella on käynnissä hanke, jonka yhtenä tarkoituksena on luoda käsikirjoittajille, näyttelijöille ja ohjaajille portaali, jossa he voivat tarkastella teostensa käyttöä ja niistä saatuja tekijänoikeuskorvauksia. Samalla on pyrkimyksenä selkeyttää tekijöiden kreditointiin liittyviä käytäntöjä.

Jo direktiivin valmisteluvaiheessa voimakasta vastalobbausta aiheuttanut alustapalveluiden vastuu palveluissa julkaistuista sisällöistä on mukana suomalaisessa lakimuutoksessa. Esimerkiksi YouTuben on parhaan kykynsä mukaan hankittava tarvittavat luvat oikeudenhaltijoilta käyttäjien jakamaan sisältöön ja oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus rajata mitä teoksia saa julkaista alustapalveluissa.

Avate kiittää eduskuntaa lakimuutoksen hyväksymisestä. Valmistelutyöstä kiitämme kulttuuriministereitä Hanna Kososta, Annika Saarikkoa, Antti Kurvista ja Petri Honkosta. Saarikko ja Kurvinen pitivät osaltaan huolen siitä, että näyttelijöiden oikeudet paranivat lakimuutoksen myötä, vaikka EU-direktiivi ei näin velvoittanut. Haluamme lisäksi kiittää valtiosihteeri Tuomo Puumalaa ja sivistysvaliokunnan jäseniä tekijöiden eteen tehdystä työstä lakihankkeen aikana.

Rohkaisemme huhtikuussa valittavia, uusia kansanedustajia ja erityisesti tulevaa kulttuuriministeriä tarttumaan tekijänoikeuslain niin sanottuun toiseen pakettiin ja tätä kautta vahvistamaan tekijöiden asemaa, sekä turvaamaan teosten helpon käytön tekijöiden oikeuksia kunnioittaen.

Lisää lakihankkeesta eduskunnan sivuilta.

Vastaa