Avaten vuosi 2022 on paketoitu avoimuusraporttiin

Avaten vuosikokous on hyväksynyt vuoden 2022 avoimuusraportin. Raportissa kuvataan Avaten toimintaa ja taloutta.

Viime vuoden suurimmat toiminnalliset ponnistukset liittyivät tekijänoikeuslain muutostyöhön vaikuttamiseen tekijämyönteisesti, metadatan keräämisprosessin kehittämishankkeen käynnistäminen ja liiton toiminnan kehittämiseen. Liiton toimintaa vahvistettiin palkkaamalla osa-aikainen asiamies-sihteeri ja kokopäiväinen toiminnanjohtaja. Chia Koskinen aloitti työnsä asiamiehenä syyskuun alussa ja Matti Numminen toiminnanjohtajana lokakuun alussa. Lokakuussa Avate myös vuokrasi itselleen toimistotilan osoitteesta Fredrikinkatu 33 A.

Jäsenjärjestöjemme Näyttelijäliitto – Skådespelarförbund ry:n, Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n ja Suomen Näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat – Finlands Dramatiker och Manusförfattare ry:n jäsenille näkyvimpiä toiminnan muotoja olivat viime vuonna Avaten jakama Soihdunkantaja-palkinto Screen Helsinki -tapahtumassa, perinteinen vuosijuhla marraskuussa ja toiminnanjohtajan aloittamat, vapaamuotoiset tekijätapaamiset.

Soihdunkantaja-palkinto myönnetään vuosittain alan rohkeille suunnannäyttäjille ja vuonna 2022 palkinto annettiin Action! -hankkeelle. Hankkeen toteutti Aalto-yliopiston Elokuva- ja lavastustaiteen laitos yhteistyössä Women in Film and Television Finland (WIFT) ry:n kanssa. Action! -hankkeen tavoitteena oli edistää naispuolisten ammattilaisten työllistymistä audiovisuaalisella alalla, kehittää toimenpiteitä esteiden poistamiseksi sekä tukea työllistämistoimia sektorilla. Marraskuisessa vuosijuhlassa jäsenjärjestöt jakoivat omia palkintojaan seuraavasti:

  • Vuoden televisionäyttelijä: Pirjo Lonka, roolistaan tv-sarjassa Mieheni vaimo
  • Vuoden elokuvanäyttelijä: Emma Kilpimaa, roolistaan elokuvassa Huonot Naiset
  • Vuoden elokuvaohjaaja: Juho Kuosmanen
  • Vuoden käsikirjoittaja: Daniela Hakulinen ja Ilona Ahti, elokuvasta Tytöt tytöt tytöt

Lyhyesti taloudesta ja hallinnosta

Liiton taloutta rahoitetaan jäsenjärjestöjen maksamalla jäsenmaksuilla, jotka olivat viime vuonna yhteensä 10 000 euroa. Vuonna 2021 Avate sai yksityisen kopioinnin hyvityksen välillisistä varoista 40 000 euroa ja vuonna 2022 Avatelle maksettu osuus oli 150 000 euroa. Vuonna 2022 näistä välillisistä varoista käytettiin liiton toimintaan yhteensä 41 876,72 euroa. Lisäksi Avate sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 60 000 euron erityisavustuksen metadatahankkeen toteuttamiseen, josta vuonna 2022 käytettiin yhteensä 2 200 euroa.

Liiton toiminnan kulut olivat yhteensä 51 151,10 euroa, joista 35 914,53 euroa oli henkilöstökuluja ja loput 15 236,57 euroa toiminnan muita kuluja. Avaten vuoden 2022 tilinpäätöksen tulos oli 22 193,37 euroa tappiollinen.

Liiton ylimääräinen kokous pidettiin 5.5.2022. Kokouksessa vahvistettiin hallituksen kokoonpano ja valittiin tilintarkastaja.

Liiton vuosikokous pidettiin 30.8.2022. Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2021 tilinpäätös ja avoimuusraportti, sekä valittiin hallitus kaudelle 2022–2024.

Avaten hallitukseen kuuluu 1-3 jäsentä kustakin jäsenjärjestöstä. Vuonna 2022 hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Karoliina Vanne (Näyttelijäliitto), varapuheenjohtaja Tarja Kylmä (Sunklo), Kaarina Silvennoinen (Selo), Oskari Sipola (Selo), Oliwia Tonteri (Selo), Elina Kuusikko (Näyttelijäliitto), Heli Sutela (Näyttelijälitto), Mike Pohjola (Sunklo), Sonia Meltti (Sunklo).

30.8.2022 pidetyssä liiton vuosikokouksessa hallitukseen kaudelle 2022–2024 valittiin puheenjohtaja Karoliina Vanne (Näyttelijäliitto), varapuheenjohtaja Tarja Kylmä (Sunklo), Kaarina Silvennoinen (Selo), Oskari Sipola (Selo), Oliwia Tonteri (Selo), Elina Kuusikko (Näyttelijäliitto), Heli Sutela (Näyttelijälitto), Mike Pohjola (Sunklo), Mika Vainio (Sunklo).

Mika Vainio erosi hallituksesta 9.12.2022.

Vuonna 2022 liiton hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Lisäksi hallitus piti yhden sähköpostikokouksen.

Avaten toiminta yhteishallinnointiorganisaationa

Avate on kirjattu Patentti- ja rekisterihallituksen toimesta yhteishallinnointiorganisaatioksi vuonna 2021. Vuonna 2022 Avate ei vielä hallinnoinut tekijänoikeuksia.


Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista on astunut voimaan vuoden 2017 alusta. Laki edellyttää yhteishallinnointiorganisaatioita julkaisemaan vuosittaiset avoimuusraportit omasta toiminnastaan. Avoimuusraportin tarkoituksena on kuvata yhteishallinnointiorganisaation toimintaa ja taloutta läpinäkyvästi ja vertailukelpoisesti. Avoimuusraportti tulee julkaista yhteishallinnointiorganisaation verkkosivuilla kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Vastaa