Avate laatii av-alan kreditointiohjeistusta kahden projektityöntekijän voimin

Riikka Koskinen ja Anna Mellin aloittivat 24.5.2023 projektityöntekijöinä Avatessa. Heidän tehtävänään on laatia kreditointiohjeistus käsikirjoittajille, näyttelijöille ja ohjaajille. Ohjeistuksen tarkoituksena on selkeyttää audiovisuaalisen alan kreditointiprosessia, erityisesti fiktiivisten sisältöjen osalta. Työtä tehdään vahvassa yhteistyössä Avaten jäsenjärjestöjen jäsenten kanssa ja sidosryhmiämme osallistaen.

Anna Mellin, kuva: Leena Koskela
Riikka Koskinen, kuva: Annika Miettinen

Riikka Koskinen opiskelee Aalto-yliopistossa elokuvataiteen laitoksella tuotannon maisteriohjelmassa. Hän on kirjoittanut kandidaatin opinnäytetyönsä näyttelijöiden tekijänoikeuskorvauksista ja jatkaa aiheen käsittelyä gradussaan, jossa paneudutaan taiteellisesti vastaavien tekijänoikeuskorvauksiin ja tekijänoikeuslain muutoksiin. “Tuntuu tärkeältä olla osaltaan luomassa yhteisiä toimintatapoja, jotka selkeyttävät kreditointiprosessia ja tekevät siitä entistä läpinäkyvämpää. On kaikkien etu, kun prosessin toteuttamiseen on olemassa selkeä ohjeistus”, Koskinen pohtii.

Anna Mellin on Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitokselta valmistunut käsikirjoittaja, joka on tehnyt kandidaatin tutkintonsa elokuva- ja televisiotuotannon opinnoissa. Annan kokemuksessa yhdistyy ymmärrys käsikirjoittajan työstä freelancerina ja tuotannollinen näkökulma erilaisista elokuvatuotannon sopimuskysymyksistä. “Toivon, että pystymme kreditointiohjeistuksen avulla luomaan selkeyttä ja tarkoituksenmukaisuutta alan kreditointiin. Kreditointiin liittyvät kysymykset ovat keskeisiä audiovisuaalisen alan tekijöille ja onkin tarpeen koota yhteen alan hyviä käytäntöjä ja vakiintuneita toimintatapoja”, Mellin sanoo.

”Olen erittäin tyytyväinen, että saimme Annan ja Riikan laatimaan kreditointiohjeistoa av-alan keskeisimmille tekijöille. Heidän kokemuksessaan yhdistyy arvokkaasti sekä taiteellisen työn ymmärrys että tuotannon rakenteiden hahmottaminen. Uskon, että heidän kykynsä ymmärtää toimialan käytäntöjä moninaisesti, laajasti eri näkökulmia yhteen punoen, luo erinomaiset puitteet selkeän ohjeistuksen laatimiselle”, iloitsee Avaten toiminnanjohtaja Matti Numminen.

Anna ja Riikka työskentelevät Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa käsikirjoittajien, ohjaajien ja näyttelijöiden metadatan keräämisprosessin kehittämiseksi. Kreditointiohjeistus on tarkoitus julkaista loppuvuonna 2023 ja se on tarkoitettu sekä tekijöiden että tuottajien ja jakelijoiden käyttöön.

Lisätietoja hankkeesta voi tiedustella toiminnanjohtaja Matti Nummiselta (puh. 050 467 0276, matti.numminen@avate.fi).


Vastaa