Tule mukaan kehittämään av-alan kreditointia!

Avate järjestää tiistaina 13.6.2023 klo 10-12 työpajan kreditointiohjeistuksesta käsikirjoittajille, näyttelijöille ja ohjaajille. Työpaja järjestetään Avaten toimistolla osoitteessa Fredrikinkatu 33 A, Helsinki.

Tarkoituksenamme on kuulla tekijöitä ja heidän näkemyksiään kreditoinnin tämänhetkisistä tilanteesta, sen haasteista ja kehityskohdista. Työpaja on muodoltaan keskustelevia. Toivomme kaikilta osallistujilta aktiivista osallistumista.

Työpaja on anonyymi ja luottamuksellinen. Käytyjä keskusteluja hyödynnetään osana kreditointiohjeistuksen valmistelua, mutta työpajassa esitettyjä kommentteja ei missään vaiheessa prosessia liitetä kommentoijiin. 

Voit ilmoittautua mukaan osoitteeseen avate@avate.fi 8.6.2022 mennessä.

Kreditointiohjeistuksen laatiminen on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta käsikirjoittajien, ohjaajien ja näyttelijöiden metadatan keräämisprosessin kehittämiseksi Hankkeen tarkoituksena on kehittää kreditointiprosessi, jonka tuloksena metadata on kirjattuna niin, että tekijät voivat tarkistaa itse tiedon oikeellisuuden ja tarvittaessa korjata tietoja. Lisäksi tavoitteena on kerätä metadatatieto yhteen paikkaan, josta tämä tieto on hyödynnettävissä teosten jakelun, tekijänoikeuskorvausten kohdentamisen ja tilitysten sekä teosten käytön raportoinnin näkökulmasta.

Vastaa