0

Av-tuotantokannustin on keskeinen kasvun vauhdittaja

EDIT: 16.10.2023 Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti av-tuotantokannustimen rahoituksen jatkamisesta vuonna 2024: https://tem.fi/-/av-kannustimelle-sittenkin-rahoitus-valtion-vuoden-2024-talousarvioesitykseen


Valtion talousarvio vuodelle 2024 julkaistiin maanantaina 9.10.2023. Av-teollisuuden kasvun kannalta merkittävä instrumentti, av-tuotantokannustin, oli poistunut talousarviosta. Instrumenttiin varattujen määrärahojen puuttuminen on hämmentävää, sillä välinen toimii valtiontalouden osalta nettopositiivisesti ja hallitusohjelman kulttuuria koskevissa kirjauksissa mainitaan: ”Kehitetään kasvua vauhdittavia malleja av-alalle sekä muille toimialoille, kuten kirjallisuuteen ja musiikkin.” Av-tuotantokannustin on nimenomaisesti kasvattanut suomalaista av-teollisuutta. Kannustimen käyttöönoton jälkeen suomalaisen av-teollisuuden liikevaihto on kolminkertaistunut. Suomalainen av-ala on tällä hetkellä kokonaisarvoltaan noin 1,6 miljardia euroa.

Nettopositiivinen instrumentti

Audiovisuaalinen ala on teollisuuden ala, jonka kokonaisarvo on noin 1,6 miljardia euroa. Ala kasvaa ja työllistää ympäri Suomen. Av-tuotantokannustin on ollut tarjolla vuodesta 2017 alkaen. Se on kasvua vauhdittava instrumentti, jota hallinnoi Business Finland. Av-tuotantokannustin on maksuhyvitys, jota maksetaan Suomeen maksetuista palkoista ja ostetuista palveluista. Enimmillään näistä kuluista korvataan 25 %. Maksuhyvitykseen oikeutetuilla tuotannoilla tulee olla vähintään 25 % ulkomaista rahoitusta.

Av-tuotantokannustimena maksetusta eurosta palautuu 1,4 euroa valtiolle veroina ja työnantajamaksuina. Lisäksi jokainen euro tuottaa nelinkertaisesti palveluostoja ja työtä Suomeen, kun tuotannon käyttävät tuotantopalveluita ja palkkaavat työntekijöitä palvelukseensa. Kuluerän sijaan instrumentti onkin tuottava ja riskitön kasvua kiihdyttävä väline.

Kansainvälinen malli investoida av-teollisuuteen

Kannustin on yleisesti käytössä Euroopassa. Suomen lähimmissä maissa kannustin on saatavilla Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Tanskassa kannustimen käyttöönottoa harkitaan. Kannustimen edellytys ulkomaisen rahan 25 % osuudesta ohjaa ulkomaisia investointeja Suomeen. Vuosina 2021–2023 kannustimen vuoksi Suomeen av-teollisuuteen on tullut 94 miljoonaa euroa ulkomaista rahaa. Nämä rahat jäävät Suomeen, sillä kannustineurot maksetaan Suomessa toteutuneita palkkakuluja ja palveluostoja vastaan. Lisäksi kansainvälisten tuotantojen tulee palkata suomalainen tuotantopalveluiden tarjoaja.

Ulkomaisen rahoituksen ehtona on usein av-tuotantokannustimen olemassaolo. Vuonna 2020 Business Finlandin tuotantokannustinta koskevassa raportissa 80 % tuottajista arvio kansainvälisten tuotantojen jääneen toteutumatta ilman kannustinta. Vastaava luku vuonna 2023 Norjan kulttuuriministeriön raportissa oli 93 %. Kannustimella on siis keskeinen rooli kansainvälisessä kilpailussa. Av-tuotantokannustimen poistuminen uhkaa viedä kansainväliset tuotannot Suomesta.

Kansainvälisten tuotantojen hyödyt suomalaiselle av-teollisuudelle

Av-tuotantokannustimen avulla suomalainen av-ala kansainvälistyy. Tämä mahdollistaa laadukkaamman ja kunnianhimoisemman suomalaisen tuotannon, sekä kotimaisten tekijöiden kehittymisen ammattilaisina osana kansainvälisiä tuotantoja. Kannustimen poistaminen koskettaisi siis myös käsikirjoittajia, näyttelijöitä ja ohjaajia, sekä muita av-tekijöitä vähentyvinä työtilaisuuksina. Kannustimen välillisiä vaikutuksia on myös suomalaisen kirjallisuuden ja musiikin tunnetuksi tekeminen, ravintola- ja majoituspalveluiden käyttö tuotantojen aikana ja paikalliset oheispalvelut tuotantoryhmille. Isona välillisenä hyötynä on myös Suomen maakuvan leviäminen maailmalle tuotantojen kuvauspaikkojen välityksellä.

Kannustimen tulevaisuus

Keskiviikkona 11.10.2023 eduskunnan talousarviota koskevassa lähetyskeskustelussa elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) totesi: ”Arvoisa rouva puhemies! Useammassakin puheenvuorossa nousi esille tämä av-tuki. Se valitettavasti ei nyt sisälly tähän budjettiesitykseen, mutta teemme työ- ja elinkeinoministeriössä parhaamme sen suhteen, että löytäisimme vielä jonkin sellaisen tavan, jolla tälle tuelle saataisiin jatkoa. Sitä siis selvitetään tällä hetkellä. Toivottavasti, kun budjetista eduskunnassa keskustelua käydään, täälläkin pohditaan, millä tavoin mahdollisesti asiassa vielä voitaisiin alaa vastaan tulla, koska se on kuitenkin osoittautunut varsin tehokkaaksi ja hyväksi tukimuodoksi. ”

On toivottavaa, että parlamentaarisella yhteistyöllä ja Työ- ja elinkeinoministeriön myötävaikutuksella av-tuotantokannustimelle löydetään 20 miljoonan euron rahoitus vuodelle 2024. Näin päästään toteuttamaan myös hallitusohjelman kulttuuria koskevaa kirjausta, jossa luvataan: ”Kehitetään kasvua vauhdittavia malleja av-alalle sekä muille toimialoille, kuten kirjallisuuteen ja musiikkiin.” Av-tuotantokannustin on jo osoittautunut toimivaksi ja riskittömäksi tavaksi vauhdittaa kasvua.


Artikkelin tiedot perustuvat Audiovisual Producers Finland -APFI ry:n laatimaan Elokuva– ja tv-alan kannustimen (av-kannustin) hyödyt suomalaiselle yhteiskunnalle -esitykseen.

Vastaa