0

CISAC:n vuoden 2022 kollektiivikorvaustilastot

CISAC – the International Confederation of Societies of Authors and Composers julkaisi 26.8.2023 vuosittaisen raporttinsa jäsenorganisaatioidensa tilittämistä kollektiivisista tekijänoikeuskorvauksista. CISACilla on jäseniä 116 maassa, viidellä mantereella, yhteensä 225 kollektiivihallinto-organisaatiota, joista 107 on Euroopassa. Avate ei ole CISACin jäsen.

Maailmanlaajuinen tekijänoikeuskorvaus summa oli yhteensä 12,1 miljardia euroa, joka oli 26,7 % enemmän kuin vuonna 2021. Digitaalisista lähteistä tästä summasta kertyi yhteensä 4,2 miljardia euroa (+ 33,5 %), broadcasting-toiminnoista 4,04 miljardia euroa (+ 11 %) ja live- sekä taustakäytöstä 2,68 miljardia euroa (+ 69,9 %). Euroopan osuus kollektiivikorvauksista oli 54,8 % eli yhteensä 6,6 miljardia euroa. Audiovisuaalisen alan kokonaissumma oli 646 miljoonaa euroa. Kasvua oli vain 11 %, joka on toiseksi heikoin kasvuprosentti kirjallisuuden jälkeen. Suurin osa, eli 601 miljoonaa euroa audiovisuaalisen alan kollektiivikorvauksista kerättiin Euroopassa.

CISACin raportti antaa hyvän yleiskuvan kollektiivihallinnon nykytilasta ja tekijänoikeuskorvausten keräämisen mahdollisuuksista ja haasteista tulevaisuudessa. Julkaisun pohjalta on selvää, että teosten digitaalinen jakelu haastaa jo nyt tekijänoikeuskorvausten keräämistä ja tekoälyn kehitys tulee olemaan suuri muutosvoima, johon tulee reagoida myös tekijänoikeuskorvausten osalta. Digitaaliset kanavat, kuten audiovisuaaliset tilauspohjaiset suoratoistopalvelut haastavat vakiintuneita, kollektiivisia tekijänoikeuskorvauskäytäntöjä. Olemassa olevat mallit on suunniteltu broadcasting-todellisuuteen, jonka toimintaperiaate ei vastaa esimerkiksi suoratoistopalveluiden jakelumallia.

Raportti kuitenkin osoittaa, että vuonna 2022 digitaaliset kanavat olivat ensimmäistä kertaa suurimmat kollektiivisten korvausten lähteet. Tekijänoikeuskorvaukset digitaalisista kanavista olivat 35 % kaikista tekijöille maksetuista kollektiivikorvauksista. Korvausten suuruus on kytköksissä tilauspohjaisten suoratoistopalveluiden suosion kasvuun ja uusiin korvausmalleihin, joita suoratoistopalveluiden kanssa on onnistuttu tekemään. Euroopassa tästä kehityksestä ollaan kuitenkin jäljessä, sillä digitaalisten kanavien osuus oli 28 %, jolloin perinteiden broadcasting-toiminta oli 32,2 % osuudella suurin korvausten lähde.

Digitaalisten kanavien korvausten kasvua on vauhdittanut erityisesti musiikista kerätyt korvaukset. Audiovisuaalisen alan korvauksien kokonaissummasta vain 10,4 % on digitaalisista kanavista kerättyjä kollektiivikorvauksia. On siis sanomattakin selvää, että digitaalisen jakelun audiovisuaalisissa korvauksissa on vielä kasvunvaraa ja tekijänoikeuskorvauksien sopimista suoratoistopalveluiden kanssa tulee kehittää. Kunnollisella metadatalla on tässä merkittävä vaikutus, jotta voidaan ymmärtää palveluiden volyymi ja teosten keskinäinen arvo. Ilman tietoa teosten käytöstä ei voida tehokkaasti kerätä tekijänoikeuskorvauksia.

Suoratoistopalveluiden kuluttaminen jatkaa kasvuaan, mutta kollektiiviset tekijänoikeuskorvaukset eivät ole seuranneet samalla kasvu-uralla. Tämän vuoksi Avate tekee töitä edistääkseen käsikirjoittajien, näyttelijöiden ja ohjaajien tekijänoikeuksien kollektiivisen hallinnointia erityisesti suoratoistopalveluiden osalta. Kollektiivinen hallinnointi on omiaan purkamaan tekijöiden alisteista neuvotteluasemaa, sekä turvaamaan asianmukaiset ja oikeasuhtaiset korvaukset teosten käytöstä.

Vastaa