0

Audiovisuaalisen alan yhteinen vetoomus Euroopan parlamentille ja komissiolle, sekä Suomen hallitukselle

Euroopan parlamentti on äänestämässä maarajoituksia ja sijaintiperusteista syrjintää käsittelevästä raportista marras-joulukuun aikana. Ajankohta on vielä vahvistamatta, todennäköisesti se on jo 20.-23.11. Raporttia on käsitelty sisämarkkina- ja kuluttajansuoja (IMCO)-, sekä oikeudellisten asioiden valiokunnissa (JURI). Vaikka raportilla ei ole sitovaa juridista vaikutusta, on se osaltaan suuntaamassa seuraavan parlamenttikauden päätöksiä.


Ajatus tavaroiden ja palveluiden vapaasta liikkuvuudesta sopii monille eri teollisuus- ja palvelualoille, mutta audiovisuaalisen teollisuuden osalta se on omiaan heikentämään kansallisia liiketoimintamahdollisuuksia. Audiovisuaalisten teosten liiketoiminta perustuu nimenomaisesti aluekohtaiseen esitysoikeuksien kauppaan. Aluekohtainen myynti mahdollista useampien rahoittajatahojen sitouttamisen tuotantoihin ja näin parantaa yhtiöiden taloudellisia mahdollisuuksia, tarjoten samalla kestävämpiä työskentelymahdollisuuksia tekijöille.


IMCO otti omassa lausunnossaan kantaa audiovisuaalisten palveluiden sisällyttämisestä maarajoituksia purkavaan asetukseen. JURI puolestaan haluaisi osaltaan taata EU:n kansalaisille mahdollisuuden käyttää ostamaansa digitaalista mediasisältöä haluamassaan maassa. Nämä toimet uhkaavat audiovisuaalisen teollisuuden aluekohtaista kauppaa, heikentäen suomalaisten sisältöjen rahoitusmahdollisuuksia. Tämä olisi merkittävä takaisku kasvavan teollisuuden alan tulevaisuudelle ja taloudellisille valmiuksille.


Mikäli EU:n sisämarkkina muuttuisi yhdeksi ainoaksi av-teosten jakelualueeksi, ei suomalaisilla lähettäjäyrityksillä olisi tosiasiallisia mahdollisuuksia kilpailla EU:n laajuisista esitysoikeuksista. Valtaa sisällöstä käyttäisivät suurimmat eurooppalaiset toimijat. Globaalien toimijoiden, kuten Netflix ja HBO, korostunut osuus markkinasta kasvaisi entisestään. Kannattamalla aluerajoitusten poistoa parlamentti heikentäisi luovan pääoman säilymistä kotimaisessa omistuksessa. Kotimaiset sisällöt kilpailisivat entistä haastavammassa markkinassa ja kansallisen kulttuurin tukeminen muuttuisi alati vaikeammaksi. Erityisesti pienemmät tuotannot kärsisivät maarajoitusten poistamisesta.


Maakohtaisten rajoitusten poistaminen vaikuttaisi myös kuluttajiin, sillä pienemmät ja paikallisemmat suoratoistopalvelut eivät todennäkökoisesti kykenisi kilpailemaan globaalien toimijoiden kanssa koko EU:n laajuisella jakelualueella. Tämä tarkoittaisi tarjonnan yksipuolistumista sekä hintojen määräytymistä määräävän markkina-aseman mukaisesti.


Onkin toimivan audiovisuaalisen teollisuuden etu, ettei maarajoitusten poistamista uloteta av-teoksiin. Olemassa olevat käytännöt ovat osoittautuneet toimiviksi monipuolisemman rahoituksen turvaamisessa, sekä rikkaan ja omaleimaisen sisällön tuottamisessa.


Me allekirjoittaneet av-alan toimijat toivomme, että Suomen edustajat Euroopan parlamentissa ja Suomen hallitus ja ministeriöt vievät osaltaan viestiä eteenpäin EU:n toimielimissä.

Vetoomuksen allekirjoittajat:
Audiovisual Producers Finland – APFI ry, Avate Audiovisuaalisen alan tekijät ry, Elisa Oyj, FiCom ry, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti , MTV Oy, Nelonen Media, Suomen elokuvasäätiö, Suomen elokuvateatteriliitto – SEOL ry, Suomen elokuvatoimistojen liitto ry, Suomen Journalistiliitto ry, Yleisradio

Vastaa