By

mattinumminen
Avaten palkinto jaetaan vuosittain av-alan rohkealle suunnannäyttäjälle, joka on omalla toiminnallaan parantanut tekijänoikeuksia ja alan toimintakulttuuria. Kuva: Johannes Erkkilä Screen Helsingin yhteydessä jaettiin vuoden 2023 Soihdunkantaja-palkinto entiselle tiede- ja kulttuuriministerille, kansanedustaja Antti Kurviselle hänen tekemästään työstä tekijänoikeuslain uudistamiseksi. Kurvinen piti omana ministerikautenaan huolen, että tekijänoikeuslain uudistus saatettiin maaliin ja lopullisessa hallituksen esityksessä huomioitiin lausuntakierroksella saatu...
Read More
The European Audiovisual Copyright Landscape and Unwaivable Remuneration Rights, 7.10.2023  The implementation of the EU Copyright Directives was the opportunity to improve authors and performers’ position in the audiovisual industry. Some Member States have created distinctive mechanisms to secure fair and proportionate remunerations for authors and performers. Cécile Despringre will walk us through the current...
Read More
Avaten halliuksen jäsen, SELO:n toiminnanjohtaja, juristi Kaarina Silvennoinen avaa miksi oikein tehty kreditointi on tekijöille tärkeää tekijänoikeuksien näkökulmasta. Silvennoinen käy tekstissään läpi moraalisten ja taloudellisten oikeuksien suhdetta kreditointiin erityisesti elokuva-alalla. Kuvaaja Anne-Lius Liimatainen, LiuLii Kreditointi moraalisena oikeutena Tekijänoikeuslain kolmannessa pykälässä säädetyillä moraalisilla oikeuksilla tarkoitetaan muun muassa tekijän oikeutta tulla tunnetuksi teoksen tekijänä eli isyysoikeutta. Isyysoikeus...
Read More
Music x Media ja Avate on solmineet yhteistyösopimuksen 4.–7.10.2023 Tampereella järjestettävän tapahtuman osalta. Music x Medialla on pitkät perinteet musiikkialan vuosittaisena kokoontumispaikkana.  Tapahtumaa on viimeisimpien vuosien aikana kehitetty koko luovan alan yhteiseksi tulevaisuusfoorumiksi. Avaten kumppanuus on omiaan vahvistamaan tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamista. ”Avaten mukana olo edistää monella tapaa visiotamme yhdistää luovia aloja ja vahvistaa eri...
Read More
Avate järjestää tiistaina 13.6.2023 klo 10-12 työpajan kreditointiohjeistuksesta käsikirjoittajille, näyttelijöille ja ohjaajille. Työpaja järjestetään Avaten toimistolla osoitteessa Fredrikinkatu 33 A, Helsinki. Tarkoituksenamme on kuulla tekijöitä ja heidän näkemyksiään kreditoinnin tämänhetkisistä tilanteesta, sen haasteista ja kehityskohdista. Työpaja on muodoltaan keskustelevia. Toivomme kaikilta osallistujilta aktiivista osallistumista. Työpaja on anonyymi ja luottamuksellinen. Käytyjä keskusteluja hyödynnetään osana kreditointiohjeistuksen valmistelua, mutta työpajassa esitettyjä kommentteja ei...
Read More
Riikka Koskinen ja Anna Mellin aloittivat 24.5.2023 projektityöntekijöinä Avatessa. Heidän tehtävänään on laatia kreditointiohjeistus käsikirjoittajille, näyttelijöille ja ohjaajille. Ohjeistuksen tarkoituksena on selkeyttää audiovisuaalisen alan kreditointiprosessia, erityisesti fiktiivisten sisältöjen osalta. Työtä tehdään vahvassa yhteistyössä Avaten jäsenjärjestöjen jäsenten kanssa ja sidosryhmiämme osallistaen. Anna Mellin, kuva: Leena Koskela Riikka Koskinen, kuva: Annika Miettinen Riikka Koskinen opiskelee Aalto-yliopistossa elokuvataiteen...
Read More
Cupore on tutkinut audiovisuaalisen alan tekijänoikeudellisia kysymyksiä. Tutkimuksessa on tarkastelu erityisesti toimialan rakenteiden muutoksia ja vallitsevien sopimusehtojen kohtuullisuutta. Avaten toiminnanjohtaja Matti Numminen on webinaarissa kommentoimassa tutkijoiden tuloksia. Muita kommentaattoreita ovat toiminnanjohtaja Laura Kuulasmaa Audiovisual Producers Finland – APFI ry:stä, toimitusjohtaja Valtteri Niiranen Kopiosto ry:stä sekä hallitusneuvos Anna Vuopala opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Webinaarissa on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja tutkimuksen tuloksista....
Read More
Avaten uusi strategia on laadittu niin sanotusti jatkuvana strategiana. Tämä tarkoittaa, ettei toiminnan tavoitteita ole sidottu tarkkaan aikajaksoon. Hallitus arvioi asetettuja tavoitteita ja niille määriteltyjen toimenpiteiden relevanssia ja ohjausvaikutusta suhteessa määriteltyyn strategiaan puolivuosittain. Strategiaa päivitetään vuosittain, jolloin hallitus keskittyy erityisesti tavoitteisiin ja niille määriteltyihin toimenpiteisiin. Nyt tehdyn strategiatyön pohjalla on skenaariotyöskentely, jota jatketaan vuosittain hahmottamalla...
Read More
Avaten vuosikokous on hyväksynyt vuoden 2022 avoimuusraportin. Raportissa kuvataan Avaten toimintaa ja taloutta. Viime vuoden suurimmat toiminnalliset ponnistukset liittyivät tekijänoikeuslain muutostyöhön vaikuttamiseen tekijämyönteisesti, metadatan keräämisprosessin kehittämishankkeen käynnistäminen ja liiton toiminnan kehittämiseen. Liiton toimintaa vahvistettiin palkkaamalla osa-aikainen asiamies-sihteeri ja kokopäiväinen toiminnanjohtaja. Chia Koskinen aloitti työnsä asiamiehenä syyskuun alussa ja Matti Numminen toiminnanjohtajana lokakuun alussa. Lokakuussa Avate...
Read More
Luova ala tuottaa työtä, hyvinvointia ja tuloja Huhtikuun 26. päivä Suomessa vietetään tekijänoikeuspäivää, ©-DAY:ta. Tekijänoikeus on koko luovan talouden kivijalka: se mahdollistaa monelle luovan alan ammattilaiselle ansainnan ja liiketoiminnan harjoittamisen. Vuonna 2021 luovien alojen talous* oli maassamme yhteensä 14,8 miljardia euroa, ja verotuloja alalta kertyi arviolta 2,6–3,3 miljardia euroa. Luvut selviävät Luovat ry:n tilaamasta Taloustutkimuksen selvityksestä. Tilastokeskuksen...
Read More
1 2