Category

Yleinen
EU-sääntelyn tavoite on parantaa tekijän asemaa digitalisoituvassa maailmassa, mikä on Suomen lakiluonnoksessa sivuutettu. Melart, Mylly, Pihlajarinne ja Weckström kritisoivat tekijänoikeusjärjestöjen kannanottoja opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä tekijänoikeuslaiksi (HS 10.12.2021). Heidän mukaan lakiluonnos on pääpiirteissään linjassa EU-oikeuden kanssa. He perustelevat väitettään ainoastaan alustayritysten toimintaa sääntelevän artikla 17:n osalta, jättäen käsittelemättä tekijöiden asemaa säänteleviä artikloja 18 – 23...
Read More
EU:n direktiiveillä asetetaan jäsenvaltioiden lainsäädännölle tavoitteita. Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi jäsenvaltiot saavat päättää itse. DSM-direktiivillä on pyritty muun muassa parantamaan tekijöiden asemaa digitalisoituvassa maailmassa. Direktiivin tavoitteisiin pääsemiseksi tehdyt lainsäädäntötoimet olisi pitänyt tehdä jo kesäkuuhun 2021 mennessä. Suomi on (monen muun jäsenmaan tavoin) myöhästynyt aikataulusta, ja nyt ollaan runnomassa läpi heikosti perusteltua ja DSM-direktiivin tarkoitusten vastaista lainsäädäntöä....
Read More
Kotimaisten elokuvien ja tv-ohjelmien ympäristövaikutusten mittaaminen alkaa Av-tuottajien edunvalvontajärjestö Audiovisual Producers Finland – APFI ry on luomassa kotimaiselle av-alalle kestävän kehityksen strategiaa, joka tähtää kaikkien ammattilaisten koulutuksen myötä vastuullisempaan työkulttuuriin. Strategian teko on aloitettu keväällä 2021 ekologisuuteen keskittyvällä kolmivuotisella hankkeella (2021–2024), jossa tuotantojen ympäristövaikutuksia voidaan alkaa mitata yhtenäisellä mittaristolla. APFI yhteistyökumppaneineen on aloittanut yhteistyön kansainvälisen,...
Read More
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi tekijäjärjestöiltä lausuntoja siitä, pitäisikö AVMS-direktiivin mahdollistama rahoitusvelvoite implementoida Suomessa. Vaikka AVATElta ei pyydetty erillistä lausuntoa, niin päätimme lausua tärkeästä asiasta silti. Kysymys on lyhyesti sanottuna siitä, tulisiko globaaleiden suoratoistopalveluiden osallistua kotimaisen tuotannon rahoitukseen korvauksena siitä, että he ulottavat liiketoimintansa Suomen markkinoille. Tässä on AVATEn lausunto asiasta: AVMS-direktiivin mahdollistama rahoitusvelvoite tulee implementoida...
Read More