Tag

vihreä siirtymä
Tänään julkaistuissa ympäristövaikutustilastoissa on tiedot 23 tuotannosta vuodelta 2022. Avate on yhteistyökumppanina av-alan kestävän kehityksen strategiatyössä, jonka ensimmäisenä vaiheena on Audiovisual Producers Finland – APFIn vetämä ympäristöhanke alan ekologisuuden kehittämiseksi. Toimialan ympäristövaikutuksista ei ole aiemmin koottu tilastoja. Vuonna 2022 APFI on tarjonnut tuotantoyhtiöiden käyttöön isobritannialaiset albert- työkalut eli hiilijalanjälkilaskurin ja sertifiointimallin. Näillä työkaluilla pystytään laskemaan...
Read More