Ensimmäiset ympäristövaikutustilastot suomalaiselta av-alalta on julkaistu

Tänään julkaistuissa ympäristövaikutustilastoissa on tiedot 23 tuotannosta vuodelta 2022. Avate on yhteistyökumppanina av-alan kestävän kehityksen strategiatyössä, jonka ensimmäisenä vaiheena on Audiovisual Producers Finland – APFIn vetämä ympäristöhanke alan ekologisuuden kehittämiseksi.

Toimialan ympäristövaikutuksista ei ole aiemmin koottu tilastoja. Vuonna 2022 APFI on tarjonnut tuotantoyhtiöiden käyttöön isobritannialaiset albert- työkalut eli hiilijalanjälkilaskurin ja sertifiointimallin. Näillä työkaluilla pystytään laskemaan tuotantojen päästöt ja vaikuttamaan niiden pienentämiseen. Työkalu on kaikkien suomalaisten tuotantoyhtiöiden käytössä.

Vuoden 2022 otanta on vielä pieni suhteessa vuosittaiseen tuotantomäärään. Koko toimialaa koskevia johtopäätöksiä kerätystä aineistosta ei voida tehdä, mutta tarjolla on nyt esimerkki saatavilla olevasta tiedosta. Raportoidut tuotannot olivat vastuullisia energiankuluttajia, joiden suurimmat päästöt syntyivät liikkumisesta. Näissä tuotannoissa on mukana niin fiktiivisiä kuin ei- fiktiivisiä tv-ohjelmia, mutta ei elokuvia.

Raportoidut kokonaispäästöt kattoivat kaikki tuotannon osa-alueet hankinnoista majoitukseen ja toimistotiloista jälkituotantoon. Tuotantojen päästöistä 75 % syntyi liikkumisesta. Tuotannoista vain kuusi teki lentomatkoja ja ne muodostivat noin puolet kaikista raportoiduista kokonaispäästöistä. Noin puolet tuotantojen tarvitsemasta energiasta tuotettiin uusiutuvilla lähteillä. Tuotannoissa syötiin liki 10 000 lämmintä ateriaa, joista yli puolet oli kasvisruokaa.

Tutustu vuoden tilastoihin APFIn sivulla.

Lisätietoja tilastoista APFIn kestävän kehityksen hankepäällikkö Anne Puolanteelta (+358 50 387 6380, anne.puolanne (a) apfi.fi).

APFIn ja Avaten kanssa av-alan kestävän kehityksen strategiaa ovat tekemässä:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Yleisradio
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus
Suomen elokuvasäätiö
Televisioakatemia ry
Business Finland, Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin
Helsingin kaupunki
Forssan kaupunki
Pohjois-Suomen elokuvakomissio
Lapin elokuvakomissio
Länsi-Suomen elokuvakomissio
Itä-Suomen elokuvakomissio
Kaakon elokuvakomissio
Film Tampere
Ahvenanmaan elokuvakomissio
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto

Columnize item sample content

Columnize item sample content

Vastaa